Why  win98 System ?.
 

ระบบ เว็บไซต์ win98system คือระบบปฎิบัติการขยายสายงานเพื่อการสร้างเครือข่ายสายงานโดยเฉพาะโดยใช้ แนวคิดและนวัตกรรม แนวใหม่ที่ถูกออกแบบ คิดค้นพัฒนา โดยทีม win98 system ผู้เชี่ยวชาญเครือข่าย ออนไลน์ที่ร่วมจัด ระบบขึ้นมาโดย เฉพาะเพื่อตอบ สนองความ ต้องการผู้ใช้งานในการ ค้นหา ตรวจสอบ ติดตาม ช่วยเหลือ และพัฒนา ผู้ที่ใช้งานให้สามารถสร้าง เครือข่ายและขยาย สายงาน ได้ง่ายและยังมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยด้วยระบบนี้จะช่วยให้คุณ ทำงานได้ง่าย ยิ่งขึ้น แม้ไม่เคยมีประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์มาก่อน ก็ตาม ก็สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานผ่านคู่มือในรูปแบบ วีดีโอ ในระบบสมาชิก

วัตถุประสงค์หลัก
จุดเริ่มต้นของการริเริ่มสร้าง ระบบ เพราะมีแนวคิดที่อยากจะเปลี่ยนให้ ทุกๆ วันที่ ต้องทำงาน กลายเป็นวันหยุดพักผ่อน และสามารถ ทำงานได้จาก ที่ไหนก็ได้ใน ทุกมุมโลก เพียแค่มี Computer + Internet ไม่ว่าจะไปเยี่ยมญาติ ต่างจังหวัด พักผ่อนอยู่ริมทะเล คุณก็สามารถ ทำงานได้ตลอดเวลา โดยการนำ เทคโนโลยี อันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งนอกจากจะประหยัดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ประหยัดเวลาแล้วยังทำให้ผลลัพธ์ในการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพ มากขึ้นอีกด้วย ซึ่งระบบเว็บไซต์อัจริยะนี้เป็นระบบ E-Learning Online ที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงคุณ เป็นที่ปรึกษาให้คุณสอนคุณตลอด 24 ชม เรายังมีระบบห้อง ประชุมออนไลน์ ที่จะช่วยย้นระยะทางของโลกทั้งใบ มาไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ + ระบบสถิติ + ระบบดูแลคนในองค์กรของคุณ + ระบบส่ง ต่อความรู้ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ ทุกๆคนในองค์กรได้รับ "สื่อ" หรือ "ข้อมูล" + "วิธีการ" ในการดำเนินธุรกิจ ที่มี มาตรฐานเหมือนกัน จึงทำให้คุณ สามารถ พัฒนาตนเอง และธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งคุณสำเร็จในธุรกิจต่างๆอีกด้วย
 

ในระบบอัจฉริยะประกอบไปด้วยระบบ เว็บไซต์ 3 ระบบ
1. เว็บไซต์ขยายสายงาน (เพื่อการโปรโมทเพื่อให้ได้ซึ่ง ผู้มุ่งหวัง)
2. ระบบเว็บไซต์ผู้มุ่งหวังหรือ แขกรับเชิญ ทดลองใช้ระบบฟรี
3. ระบบเว็บไซต์สมาชิกหรือนักธุรกิจ (บริหารจัดการ ตรวจสอบ เทรนนิ่ง)


โดยจะมีระบบต่างๆค่อย สนับสนุน ไม่ว่าเป็น ระบบขยายสายงานแบบไม่จำกัด , ระบบอีเมล์ระบบตรวจสอบรายชื่อคนสนใจ, ระบบสถิติทั้งระบบ , ระบบสายงาน อัตโนมัติ, ระบบติดตามทีมงานแะคนสนใจ , ระบบเทรนิ่งออนไลน์ , ระบบคลังความรู้ , ระบบกิจกรรมในทีม,ระบบประเมินการทำงานทีมงานในสายงาน และทีมงาน เป็นรายบุคคล ,ระบบเปลี่ยนดีไซต์เว็บโปรโมทไม่จำกัด, ระบบห้องประชุมออนไลน์ และระบบอื่นอีกมายมาย


 •  
 • ระบบ TRANING ONLINE 24 ชั่วโมง
  Training 24 hr.

  เรามีระบบที่ช่วยให้คุณมี ศักยภาพเพิ่มขึ้นด้วยระบบเทรนนิ่งออนไลน์ เป็นระบบ การเรียนรู้ในระบบของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าในในการทำธุรกิจ ได้ถูกต้องและเป็นระบบแบบเดียวกันทั้งทีมในรูปแบบวีดีโอออนไลน์ได้ถูกออกแบบ อย่างเป็นหมวดหมู่และเข้าใจง่ายพร้อมคลังสื่อการเรียนรู้ต่างๆ อย่างสมบูรณ์ แบบที่สุด

   


 •  
 • ระบบห้องประชุมออนไลน์
  Room meeting

  เรามีห้องประชุมออนไลน์ที่ทันสมัยที่สุดที่ประชุมผ่านเว็บโดยที่ไม่ว่าคุณ
  จะอยูไหนก็ตาม คุณก็ไม่ผ่านการประชุมสำคัญๆ


 • ระบบการเปิดภาพธุรกิจผ่านสื่อต่างๆ
  OPP online

  ป็นระบบที่เปิดภาพโอกาส ทางธุรกิจด้วยช่องต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทัน สมัย

  ไม่ว่าจะเป็นสังคม Social media ,Line อื่นๆเราสามารถเปิด โอกาสผ่าน ระบบ

  เหล่านี้ ไม่ว่าเป็นการ แชร์ การส่งไฟล์ การแชท อื่นๆ ด้วยสื่อการตลาดออนไลน์

   


 • ระบบ เลือกดีไซน์หน้าเว็บโปรโมท
  CAPTURE PAGE GENIUS

  ระบบการจัดการต่างๆ เปลี่ยน หน้าเว็บโปรโมทของคุณอย่างอิสระไม่ว่า เป็นการ เปลี่ยน

  ดีไซต์เทมเพจที่คุณสามารถเลือกได้ในระบบสมาชิกส่วนตัวของคุณไม่ได้ จำกัด ดีไซต์ได้

  ทุกเมื่อที่คุณ ต้องการจะเปลี่ยน และยังสามารถจัดการ กับข้อมูล เนื้อหาบทความใน

  หน้าเว็บโปรโมทของคุณเอกได้อีก ด้วย

   

   

 •  

 • ระบบ สถิติ
  statistics

  เป็นระบบเก็บข้อมูลใน เว็บไซต์ทั้งหมดเพื่อประเมินการทำงานของเราและองค์กร

  ภายใต้สายงานของเรา ทั้งหมด และยังมีการแจ้งเตือนและวัด ผลทั้ง ระบบอย่าง

  ละเอียดคุณจะสามารถรู้พฤติกรรมการทำงานขององค์กรภายใต้สายงานของเรา

  ทั้งหมดอีกด้วยระบบิ ระบบเก็บข้อมูลเป็นสถิติประเมินผลการทำงานช่วยให้คุณทำงาน

  โดยมีการประเมินผลการทำการตลาดออนไลน์ของคุณเป็นรายเดือน หลายปี และยัง

  สมารถประเมินองค์กรภายใต้สายงานของคุณทั้งหมด และเฉพาะ เจาะจงเป็นรายบุคคล

  ให้คุณได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิก ภายใต้สายงานด้วยการประเมินผล
   


 •  
 • ระบบ Win98Extra
  Win98extra

  เรามีระบบที่ช่วยให้คุณทำ กิจกรรมในการโปรโมทใน social network พร้อม เพียงกัน

  เพื่อให้คนในโลกออนไลน์รู้จักเราอย่างรวดเร็ว ในกิจกรรม ที่แอดมิน กำหนดขึ้นในแต่ล่ะวัน

  ซึ่งมีการให้คะแนนและมีการให้รางวัลสำหรับคนโปรโมท ในกิจกรรมทุกวัน

 

 •  

 • ระบบ แขกรับเชิญ (ระบบทดลองใช้สำหรับผู้มุ่งหวัง)
  Guest SYSTem

  ระบบสำหรับผู้มุ่งหวังที่ ลงทะเบียนแล้วได้ใช้สิทธิ์ในการใช้ระบบผู้มุ่งหวังในการ ทดสอบฟรี

  และผู้มุ่งหวังยังเข้ามาศึกษาข้อมูลของธุรกิจได้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่ก็ได้หากสนใจ ผู้มุ่งหวัง

  สามารถ อัพเกรดเป็นนักธุรกิในทันทีที่เค้าต้องการ

   

 •  
 •  

 •  
 • ระบบ SEO
  SEo

  ระบบเว็บไชต์ส่วนตัวที่ เราสามารถสร้าง keyword ที่เราต้องการในเพจของเรา เพื่อ

  ให้ติด keyword ที่เราต้องการ ในกรณีที่คนค้นหาคำนั้นๆมาเจอเว็บของเรา ตาม

  keyword ที่เรากำหนดไว้ในระบบ